Các Điều Khoản Và Điều Kiện Tại Tài Xỉu Online LAT

Chúng tôi xin mời bạn đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của Tài Xỉu Online LAT. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự chấp nhận và tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây:

1. Tuân Thủ Luật Lệ:

Người sử dụng đồng ý tuân theo mọi luật lệ và quy định liên quan đến việc sử dụng trang web Tài Xỉu Online LAT. Việc vi phạm có thể dẫn đến việc bị xử lý pháp lý.

2. Độ Tuổi:

Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho những người đủ tuổi theo quy định pháp luật. Người sử dụng cam kết rằng họ đủ tuổi và có quyền lực hợp pháp để tham gia các hoạt động trên trang web.

3. Tài Khoản Người Dùng:

Việc tạo tài khoản là bước cần thiết để trải nghiệm đầy đủ các tính năng của Tài Xỉu Online LAT. Người dùng chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và không chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai khác.

4. Nội Dung Người Dùng:

Chúng tôi có quyền xem xét và loại bỏ bất kỳ nội dung người dùng nào mà chúng tôi cho là vi phạm điều khoản và điều kiện, hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến trang web hoặc cộng đồng người chơi.

5. Bảo Mật và Tài Khoản:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản người dùng. Người sử dụng cũng phải đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của mình và thực hiện các biện pháp an ninh phù hợp.

6. Dịch Vụ và Thay Đổi:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngưng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc ngưng cung cấp dịch vụ.

7. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung trang web là của Tài Xỉu Online LAT hoặc các đối tác của chúng tôi. Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng mà không có sự cho phép là vi phạm bản quyền.

8. Miễn Trừ Trách Nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

9. Điều Khoản Bổ Sung:

Bất kỳ điều khoản bổ sung nào cũng có thể được áp dụng cho các dịch vụ cụ thể và sẽ được thông báo rõ ràng đối với người sử dụng.

10. Liên Hệ và Hỗ Trợ:

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Điều Khoản và Điều Kiện, hãy liên hệ với chúng tôi qua [email protected]. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp hỗ trợ nhanh chóng.

Việc sử dụng trang web Tài Xỉu Online LAT đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện trên. Cảm ơn sự hiểu biết và hợp tác của bạn!